Dziś jest:
18.09.2014 r.

Jest to:
261
dzień w roku.

Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:

System © ADIPS

 

 

SZKOLNA STOŁÓWKA ZAPRASZA
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
WRZESIEŃ 2014

- Rodzice zgłaszają chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
do dnia 03.09.2014(środa) do nauczyciela wychowawcy.
- Uczniowie klas 2- 6, korzystający ze stołówki w roku szkolnym 2013/14
zostają automatycznie zapisani na listę w roku 2014/ 15.
- Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie nauczyciela lub wicedyrektor
J. Frygę o rezygnacji z korzystania ze stołówki w terminie do 03.09.2014 (środa).
- Brak takiej informacji jest jednoznaczny z dalszym korzystaniem
ze stołówki oraz dokonaniem w obowiązujących terminach całej opłaty.
- Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od dnia 03. 09. 2014 (środa).
- Cena jednego obiadu wynosi 4,50zł.
- Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 90,00zł.
- Płatność do 12. 09. 2013.
- Opłaty przyjmuje wicedyrektor Jolanta Fryga w sekretariacie szkoły codziennie
od godziny 7.50 do 8. 20 oraz od 12.45 do 13.15.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY:

- Bieżących wpłat, począwszy od października,
należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca
w godzinach 7.50 do 8. 20 oraz od 12.45 do 13.15.
Wpłaty przyjmuje wicedyrektor Jolanta Fryga w sekretariacie szkoły.
- Rodzice dokonują opłat za cały miesiąc z góry.
- Zgłoszone nieobecności są odliczane od kwoty ustalonej na kolejny miesiąc.
- Nieobecność ucznia, również te, których przyczyną jest
wycieczka klasowa, Zielone Szkoły, zawody itp.
należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności dziecka
do godziny 8.30 w sekretariacie szkoły
( Tel. 713199911, 713199180).
- Nieprzestrzeganie terminu wpłaty wiąże się
z wykreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów.
---------------------------------------------------------------------------------

Opłata za obiady:
WRZESIEŃ 2014
20 dni X 4,50 zł =90,00 zł
Termin dokonywania opłat:
12. IX. 2014 (piątek)

Przypominam o obowiązku przestrzegania terminu wpłat.

 Po upływie wyznaczonej daty uczeń zostanie wykreślony

 z listy korzystających ze stołówki szkolnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Zestaw podręczników szkolnych 
na rok szkolny 2014/2015

   

 

 

Którą dyscyplinę sportu lubisz najbardziej?

siatkówka
koszykówka
p.nożna
p.ręczna

Odwiedzajacy stronę jest?

uczniem
absolwentem
inny
 

 


 statystyka

0 acrobat adobe download reader Adobe Photoshop CS5 Extended cheap price adobe photoshop cs 5 installshields tuner 6.0 for adobe acrobat Adobe Contribute CS5 cheap price adobe acrobat pdf files documents view adobe acrobat reader plugin Adobe Dreamweaver CS5 cheap price 7.0 acrobat adobe standard software training,video tutorials,Adobe training